อินโดนีเซีย (Indonesia)

 อินโดนีเซีย (Indonesia)

                             

 

ธงชาติ

 

 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

ที่ตั้ง : อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลียทำให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสองผ่านช่องแคบที่สำคัญต่างๆเช่นช่องแคบมะละกาช่องแคบซุนดาและช่องแคบล็อมบอกซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

พื้นที่ : 1,890,754 ตารางกิโลเมตรเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย

กว่า 17,508 เกาะรวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วนคือ

หมู่เกาะซุนดาใหญ่ประกอบด้วยเกาะชวาสุมาตราบอร์เนียวและสุลาเวสี

หมู่เกาะซุนดาน้อยประกอบด้วยเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวามีเกาะบาหลีลอมบอกซุมบาวาซุมบาฟอลเรสและติมอร์

หมู่เกาะมาลุกุหรือหมู่เกาะเครื่องเทศตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสีกับอิเรียนจายาบนเกาะนิวกีนี

อีเรียนจายาอยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินี

เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta)

ประชากร : ประมาณ 220 ล้านคนประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา

ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา

ภูมิอากาศ : มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรประกอบด้วย 2 ฤดูคือฤดูแล้ง (พฤษภาคมตุลาคม) และ

ฤดูฝน (พฤศจิกายนเมษายน)

ภาษา : ภาษาราชการและภาษาประจำชาติได้แก่ภาษาอินโดนีเซียหรือ Bahasa Indonesia

ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์

ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดูและร้อยละ 1.3 นับถือ

ศาสนาพุทธ

สกุลเงิน : รูเปียห์ (Rupiah : IDR)

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 2.87 บาท / 1,000 รูเปียห์ (ขาย) 3.32 บาท / 1,000 รูเปียห์ (มกราคม 2552)

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

* ประธานาธิบดีคือดร.ซูซิโลบัมบังยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)

(ตุลาคม 2547)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s