ประชากรจังหวัดลำปาง

ประชากรจังหวัดลำปาง(31 ธันวาคม2548) มีจำนวนทั้งสิ้น781,260 คน เป็นชาย386,151 คน หญิง 395,109 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง ( รวมเขตเทศบาลนคร)มีจำนวน229,947 คน

ที่

อำเภอ/เทศบาล (พื้นที่ ตร.กม.)

จำนวนราษฎร

ชาย หญิง รวม
1 อำเภอเมืองลำปาง (1,156.623 ตร.กม.)

111,567

118,380

229,947

2 อำเภอเกาะคา (551.152 ตร.กม.)

31,218

32,763

63,981

3 อำเภอแจ้ห่ม (1,349.121 ตร.กม.)

21,276

21,383

42,659

4 อำเภอเถิน (1,634.763 ตร.กม.)

31,085

31,843

62,928

5 อำเภอห้างฉัตร (684.757 ตร.กม.)

25,195

26,192

51,387

6 อำเภอแม่ทะ (914.650 ตร.กม.)

35,003

35,031

70,034

7 อำเภองาว (1,815.313 ตร.กม.)

29,455

29,488

58,943

8 อำเภอวังเหนือ (1,034.323 ตร.กม.)

23,017

22,309

45,326

9 อำเภอสบปราบ (502.464 ตร.กม.)

14,167

14,358

28,525

10 อำเภอแม่พริก (538.921 ตร.กม.)

10,561

10,907

21,468

11 อำเภอเสริมงาม (631.727 ตร.กม.)

16,601

16,156

32,757

12 อำเภอแม่เมาะ (855,044 ตร.กม.)

19,592

19,128

38,720

13 อำเภอเมืองปาน (865.103 ตร.กม.)

17,414

17,171

34,585

รวม

386,151

395,109

781,260

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s