ประเพณีของจังหวัดลำปาง

ประเพณีของจังหวัดลำปาง

งานแห่สลุงหลวงและสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำปาง จัดขึ้นในช่วงวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ทุกปี โดยจะมีขบวนการแห่สลุงหลวงในวันที่ ๑๒ เมษายน จะมีการจัดขบวนแห่สลุงหลวง (สลุง หมายถึงขันน้ำ) ขบวนตกแต่งสวยงาม ผู้ร่วมขบวนแต่งกายแบบล้านนาโบราณแห่แหนไปรอบเมือง เพื่อรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจากประชาชนไปสรงแด่พระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 13-14 เมษายน ก็จะเป็นการทำบุญที่วัด ก่อเจดีย์ทราย การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำสงกรานต์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงมหรสพและการแสดงพื้นเมืองต่างๆ

ประเพณีแห่สลุงหลวง

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีขันโตกช้าง

งานขันโตกช้าง
จัดขึ้นทุกวันศุกร์-เสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์
บริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร ภายในงานจะแบ่งออกเป็นสองส่วน
ส่วนแรกเป็นการแสดงของช้าง พิธีเรียกดวงวิญญาณของช้าง ขบวนแห่และเลี้ยงอาหารช้าง
โดยจัดแบบขันโตกของภาคเหนือ

งานเซรามิคแฟร์

งานเซรามิคแฟร์
จัดขึ้นทุกวันศุกร์แรกของเดือนธันวาคม เป็นเวลา 10 วัน
บริเวณตัวเมือง ประกอบด้วยขบวนแห่ทางวัฒนธรรมในวันแรกของงาน การจัดนิทรรศการ
การประกวดผลิตภัณฑ์เซรามิค และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบดินเผา

งานเมืองสะปาวจาวเวียงละกอน

งานเมืองสะปาวจาวเวียงละกอน
จัดขึ้นในช่วงก่อนวันลอยกระทง บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นงานที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ และธรรมเนียมประเพณีของชาวลำปาง มีขบวนแห่ครัวทานตามประเพณีดั้งเดิม

งานวันรถไฟรถม้าลำปาง

งานวันรถไฟรถม้าลำปาง
ในช่วงเดือนเมษายนจัดขึ้นที่สถานีรถไฟนครลำปาง
ในช่วงเดือนเมษายน ทั้งกลางวันกลางคืนในงานมีการแสดงนิทรรศการ กาดมั่ว
(ตลาดกับข้าว) ผู้ร่วมงานจะชักชวนกันแต่งกายแบบย้อนยุคไปประมาณ 80 ปี

 

งานวันสับปะรด

งานวันสับปะรด
จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน
มีการประกวดสับปะรดผลใหญ่ จำหน่ายและประกวดผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป
รวมถึงประกวดธิดาสับปะรดประจำปี

งานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนแม่เมาะ

งานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนแม่เมาะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่เหมืองลิกไนต์ อำเภอแม่เมาะ แหล่งถ่านหินที่สำคัญของประเทศและของจังหวัดลำปาง

งานเทศกาลกินปลา

งานเทศกาลกินปลา
จัดในช่วงต้นเดือนมีนาคมจัดในช่วงต้นเดือนมีนาคม
มีการจัดนิทรรศการปลา ประกวดปลาสวยงาม ตู้ปลาสวยงาม
พร้อมทั้งชิมอาหารที่ทำจากปลาหลากหลายชนิด

งานพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองและสืบชะตาเมือง

งานพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองและสืบชะตาเมือง
ในเดือนกุมภาพันธ์จัดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์
นับเป็นประเพณีที่ชาวเมืองลำปางจัดต่อเนื่องทุกปี โดยมีการประกอบพิธีทางสงฆ์
พิธีทางพราหมณ์ และการฟ้อนผีมดผีเม็ง อันเป็นพิธีบูชาผีบรรพบุรุษ

Advertisements