ข้อสอบแบบอัตนัยจำนวน10ข้อ

1.  ประวัติศาสตร์จีนใช้เกณฑ์อะไรในการจัดแบ่งยุคสมัย

ตอบ   หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

2. เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2 ยุติลงเป็นจุดสิ้นสุดของสมัยใดทางประวัติศาสตร์ตะวันตก

ตอบ   สมัยใหม่

3. หลักฐานอะไรเป็นตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวมุสลิมในอินเดีย

ตอบ  1. หนังสือประวัติของสุลต่านฟีรุส ชาห์ ตุคลุก

2.งานวรรณกรรมของอะมีร์ คุสเรา อะมีร์ คุเรา

4. เพราะเหตุใดระบบวรรณะจึงสามารถดำรงอยู่ในสังคมอินเดียได้จนถึงปัจจุบัน

ตอบ   เพราะคำสอนของศาสนาพราหมณ์- ฮินดูที่วางแนวคิดเรื่องกรรมว่าการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์แห่งวรรณะย่อมจะทำให้ตนได้เกิดในวรรณะที่สูงขึ้นในชาติหน้า หรือได้ขึ้นสวรรค์ หรือสามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏ

5.ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ดินแดนลุ่มน้ำไทกริสและยูเฟรทีสเป็นแหล่งอารยธรรมแห่งแรกของโลกได้แก่อะไร

ตอบ   บริเวณนี้เป็นเขตที่ราบลุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางอาณาบริเวณที่เป็นทะเลทรายและเขตภูเขา

6.ชนชาติใดเป็นชนกลุ่มแรกที่สร้างสรรค์อารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมีย

ตอบ  ชาวสุเมเรียน

7.มรดกทางศิลปะของพวกอัสซีเรียนคืออะไร

ตอบ  การสลักภาพนูนต่ำ

8. เพราะเหตุใดนักประวัติศาสตร์จึงเรียกสมัยกลางระยะต้นว่ายุคมืด

ตอบเป็นสมัยที่มีความตกต่ำทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

9. ในระยะปลายสมัยกลางเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญอะไรบ้าง

ตอบ  ความเสื่อมของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และการเกิดรัฐชาติขึ้นในฝรั่งเศส อังกฤษ และสเปน

10. การค้าทาสสิ้นสุดลงเมื่อใด

ตอบ  คริสต์ศตวรรษที่  19

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s